Oferujemy:

Szeroki zakres usług projektowych, wykonawczych, montażowych i serwisowych. Specjalizujemy się m.in. w:

System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr. Z tego powodu system ten nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych z innymi systemami. Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami jest bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania. System SSP jest systemem automatycznego wykrywania pożaru, ogłaszania stanu alarmu i transmisji sygnału alarmu do jednostek straży pożarnej.

Jako prężnie rozwijająca się firma , świadcząca usługi w projektowaniu, montażu , konserwacji i serwisu
systemów nisko prądowych . Pragniemy przedstawić państwu propozycję pomagającą zwalczać epidemie
koronawirusa COVID--19 19

Systemy nadzoru wizyjnego są powszechnie wykorzystywanym i sprawdzonym narzędziem ułatwiającym zapobieganie przestępczości oraz ochronę osób, budynków użyteczności publicznej, firm, własności prywatnej. Zapewniają natychmiastową sygnalizację zagrożenia oraz znaczne ograniczenie rozbojów, kradzieży czy aktów wandalizmu.

System okablowania strukturalnego to produkt złożony z wielu komponentów (kabli, elementów połączeniowych, elementów dopasowujących i innych) spełniających wymagania określonych norm, służących do budowy pasywnej infrastruktury kablowej niezależnej od specyficznych zastosowań. Oferujemy innowacje technologiczne z dziedzin takich jak telekomunikacja czy integracja systemów, a także serwery telekomunikacyjne, instalacje teletechniczne, centrale telefoniczne, sieci komputerowe i sieci światłowodowe. W zakresie naszych usług jest również obsługa oraz serwis, umowy konserwacyjne, spawanie i pomiary światłowodów.

Dźwiękowy system ostrzegawczy jest jednym z systemów podnoszących bezpieczeństwo w budynku. Przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora.

Wykonujemy instalacje domofonowe i videodomofonowe dla budynków wielorodzinnych, domów jednorodiznnych oraz pozostałych obiektów o charakterze mieszkalnym i usługowym. 

Niezależnie od rodzaju chronionego obiektu, jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów. Możliwość decydowania o tym kto, gdzie i kiedy może wejść, ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujących w nim osób oraz znajdujących się tam informacji i mienia. Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych.

Szlabany i bramy garażowe są idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych parkingów, jak i bardzo dużych i intensywnie użytkowanych kompleksów parkingowych. W elastyczny sposób możemy dobrać najlepsze rozwiązanie, a bogata gama akcesoriów umożliwia dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika. Szlabany i bramy garażowe współpracują z systemami parkingowymi i systemami kontroli dostępu na całym świecie.